Administratorzy, uwolnijcie dziedzictwo « Disney Polski! »

Chodzi, oczywiście, o stronę internetową fanów Disneya, która nigdy nie była i nie jest w żaden sposób wspierana, sponsorowana przez The Walt Disney Company, ani powiązana z żadnym z jej oddziałów. O forum dyskusyjne, które przez 13 lat dostępne było pod adresem « disneypolska.pl ».

Semmko
2 min readJan 1, 2022

Moi Drodzy,

lisie, Arcerze. Co się z nami stało? Dlaczego nie rozmawiamy ze sobą? Przecież taka sprawa jak ocalenie dziedzictwa Disney Polski! powinna stanowić dla wszystkich osób współtworzących naszą społeczność, a w szczególności dla każdego oddanego forowicza, płaszczyznę zupełnie oczywistego porozumienia, jednoczyć nas jako najważniejsza z powinności i trosk wynikających z szacunku do wypracowanego tu dekadami dobra wspólnego, naszej historii, nas samych.

Proszę Was, uwolnijcie dziedzictwo Disney Polski!, tak by każdy na świecie zyskał do niego wszelkie prawa właścicielskie i mógł samodzielnie ratować tę bezcenną schedę.

Maćku!, Fergusie, Pahanie, a także Ty, Humperdinku — proszę, zabierzcie głos w tej sprawie i wesprzyjcie to, co słuszne.

Każdy człowiek otrzymał od Pana Boga moralną autonomię sprawowania osobistej, suwerennej władzy nad własnym losem, w tym nad rzeczami, jakie do niego należą. Nie mnie w to ingerować. Rzecz w tym, że obecnie — od lat właściwie — papirus (by nie powiedzieć sarkofag) historii Disney Polski!, w którym nasze życie leży, rozpada się i niknie w mroku dziejów. Gdyż do tego prowadzą wartości, którym zdecydowali się oddać hołd liderzy tego projektu, wykorzystując swój ekscept niepodzielnego sprawowania nad nim kontroli. Nie będę patrzył na to bezczynnie. Mam moralne prawo (i obowiązek!) ratowania dziedzictwa DP!. Nie tylko zresztą ja. A od niedawna również faktyczną sposobność, techniczne środki pozwalające takie officium urzeczywistnić. Oto moja decyzja. Będę czekał cały grudzień w roku Pańskim 2021 na spełnienie zasadniczej prośby, którą w niniejszym poście skierowałem do administratorów. Jeśli spotkam się z odmową, w tym również milczącą i bierną, to zmienię ustawienia domeny disneypolska.pl, by kierowała do sporządzonego przeze mnie dokumentu protestacyjnego. Forum już się nie ukaże pod tym adresem. Będę wówczas czekał cały rok 2022. Jeśli serca osób zarządzających projektem « Disney Polska! » nadal pozostaną skamieniałe, to zrealizuję opus faciendum uwolnienia dziedzictwa DP!, i być może jeszcze inne cele, metodą faktów dokonanych. Ktoś natomiast pogrąży się w wiecznej hańbie. Nie sądzę, abym był to ja.

D.O.M.

Semmko

— — — — — — — — — — — — — — —
MAKE DISNEY POLSKA! GREAT AGAIN
— — — — — — — — — — — — — — —

Oto mój adres e-mail: semmko (małpa) gmail (kropka) com.

Forum Disney Polska! nadal dostępne jest w internecie pod adresami:
• « disneypolska (kropka) disneyzone (kropka) hostpower (kropka) pl »,
• « www (kropka) disneypolska (kropka) disneyzone (kropka) hostpower (kropka) pl »,
• « disneyzone (kropka) hostpower (kropka) pl (ukośnik) disneypolska (ukośnik) »,
• « www (kropka) disneyzone (kropka) hostpower (kropka) pl (ukośnik) disneypolska (ukośnik) ».

--

--