Elmas maden olarak, altın ya da gümüş kadar pratik ya da sanayi kullanımı olmayan bir madendir.
Erkeklerin işi zor bu De-Beer-de!
mehmet dogan
341

Aksine bilinen en sert doğal malzeme olan elmas her tür malzemeyi(kendisi dahil) kesmek veya parlatmak için kullanılmaktadır. Günümüzde nadir bulunmasından ve takı değerinin yüksekliğinden ötürü yerine sentetik olarak üretilmiş eşdeğerleri tercih edilmektedir. Bununla birlikte ısıl iletkenliği yüksek olduğundan entegre devrelerde, sürtünme dayanımı yüksek olduğundan hassas mekanik cikazların oynar aksamlarında, işlemcilerde ayrıca lazer diyotlarında da sıklıkla kullanılır. Özetle hi-tech tüm ürünlerde elmas ve eşdeğerleri bulunur: http://geology.com/minerals/diamond.shtml

Show your support

Clapping shows how much you appreciated onur sencan’s story.