EDİP YÜKSEL

Edip yüksel 1957 yılında Bitlis’te Sadrettin Yüksel’in oğlu olarak dünyaya geldi.12 Eylül darbesi öncesinde İstanbul Akıncılar Derneğinde birçok etkinlikte bulundu.Darbeden sonra ise pek çok yargılanan kişilerden birisi de o oldu.Döneminde rağbet gören yazarlarından birisiydi.Araştırmacı yazar olan Edip Yüksel,Amerika Birleşik Devletlerinde yaşamaktadır.Kendisini 1986'dan önce Allah’a şirk koşan kendi tabiriyle sünni dinine mensup bir insan olarak tanımlar.1 Temmuz 1986'dan sonra ise hadis,sünnet ve icma’yı reddeden bir tavır ortaya koydu.Muhtemel sebebi ise Reşad Halife ile tanışması ve onun Allah’ın bir elçisi olduğuna inanması sebebiyledir..Ne olduysa bundan sonra oldu ve Edip Yüksel sadece Kur’an-ı muhattap alan bir tavır ortaya koyarak diğer kaynakları reddetti.Bu sebeple İslam alimleri ve muhafazakar kesim tarafından mürted olarak kabul edildi.Hatta babası Sadrettin Yüksel’in dahi oğlunu mürted olarak kabul ettiği iddiası muhafazakar kesim tarafından söylenmekte lakin Edip Yüksel bunu reddetmektedir.Hülasa Edip Yüksel bu olaylardan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşmeye karar verdi.Evli ve 2 çocuk babasıdır.Hukuk ve felsefe alanında lisans diploması vardır.Arizona üniversitesinde felsefe ve mantık dersleri vermektedir.

Bu yazıma Edip Yüksel’i tanıtarak başladım.İnşallah onun hakkında kendi görüşlerimi beyan edececek bir yazıda neşredeceğim.

Like what you read? Give Emre Şener a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.