İZM’LER BİZİ MAHVETTİ!

Temeli olmayan inançlar manzumesi.Batının dünyevi edindiği bir din,amaçları ise hakimiyetlerini tesis etmek için dünyaya ihraç ettikleri bir ideoloji.Batı’nın ihraç ettiği ve insanları sözde özgür düşünmeye sevk eden bu ideoloji,bilakis insanı kelepçeleyip sadece dünyevi amaçları gaye edinmesine sebep olabilecek bir kişiliğe büründürüyor.Batı’nın küçük oyunu olarak görülen bu planlar aslında kılıçla kazanamadıkları savaşı yalanla kazanmalarına sebebiyet verebilir.Bu ideoloji hakikatin yerine sahteleri oluşturmak için hazırlanan bir inanç manzumesidir.Cemil Meriç’in dediği gibi’’Rüştünü idrak edememiş nesillere ilim diye yutturulan,yalnız zarflarıyla ilmi,muhtevalarıyla masal bir bulamaç.’’Avrupa’nın gayesi ise bu fikir akımlarını dünyanın her yanına tesis etmek ve gayesiz bir insan topluluğu oluşturmak.Yani milletlere has olan zihni düşünceyi ortadan kaldırmak bunun neticesinde de kendi fikir akımlarını onlara tesir ettirerek kendileri gibi düşündürmeyi sağlamak ya da öyle zannetmelerine yol açmak,aynı zamanda aydınlarımızı bizden çalmak bize düşman etmek.Mukaddesatımızı,ideallerimizi,misyonlarımızı yok etmek ve geriye sadece bir hiç bırakmak.Bu planlarını sadece bize değil,dünyanın birçok yerinde uygulamak istiyorlar.Maatteessüf kimi yerde ekseriyetle kimi yerde de kısmen muvaffak oluyorlar.Neden peki kendi fikirlerini kendi dinlerini bize aşılamıyorlar diye aklımızda soru işareti barındırabiliriz lakin bu sorunun cevabı da kolay.Çünkü onlar bizi kendilerine ilhak etmek istemiyorlar bizi parçalamak ve yok etmek bu yok oluşu da seyretmek istiyorlar.Bu tahrifleri ise memleketimizde aydın kesiminde başarılı oldu.Aydınlar üzerinden saf Anadolu insanını ele geçirmeye çabalıyorlar.Kusura bakmayın aydın diyorum lakin siz başka bir sıfatta bulabilirsiniz.Zehirli telkinleriyle,imansız ve idealsiz bir nesil meydana getirmek istiyorlar.Çünkü biliyorlar ki bu nesil onlara köstek değil destek olur.Nihayette ise emellerine yardımcı olur.Onlar pusuda bekliyor ve zamanı gelince bizleri avlamak ve parçalamak istiyorlar.Lakin her zaman olduğu gibi Allah’ın izni inayeti,murad-ı ilahiyesi ve irade-i seniyesiyle zafer İslam’ındır.Biz gençler ise İslam’ın galebesi uğrunda çalışacak,çabalayacak ve hakikati üstün kılmaya muvaffak olacak adımlar atacağız.UYUMAYACAĞIZ!

Su uyur,düşman uyumaz.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Emre Şener’s story.