TEŞKİLAT RUHU

Hayatımda her daim bir şeylerin ters gittiğini düşündüm.Hayal etmek ile yola başladım,çünkü biliyordum ki hayal etmek başarmanın yarısıdır.Her daim hayal ettim.Dakikalar,saatler,günler ve yıllar…Ama sadece hayal ediyor bunu fiiliyata geçiremiyordum.Oysa hayal etmek kolaydı,düşün ve olsun.Lakin hayallerimde yer alan hedeflerimi gerçekte çok zor görüyor ve endişeye kapılıyordum.Bir adım atmam lazım geldiğini düşünüyordum ve sonunda bunu gerçekleştirmek için İstanbul Milli Türk Talebe Birliği ile iletişime geçtim.Neticede artık bende bir MTTB’liydim.İlk teşkilat toplantım MTTB’nin Yusufpaşa’daki teşkilat binasına gitmek ile başladı.İçimde garip bir duygu vardı,değişik bir atmosfer ve bir o kadar da kalabalık insan grubu.O günkü toplantım benim için ilk ve son toplantı olacaktı.Lise 3'te başladığım teşkilat hayalim sadece bir toplantı neticesinde bitmişti.Sebebi ise karmaşık.Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümünü kazandıktan sonra ise ilk günkü icraatım üniversite ile alakalı evrakları tamamlayıp rdından Mttb’yi bulmaktı.İl teşkilat merkezinin yerini öğrendim ve internet aracılığıyla üye formumu yolladım.Beş on dakika sonra ise Mttb başkanı Talha İbil beni aradı.Tanıştık ve beni teşkilata beklediğini söyledi.O hafta içerisinde olması lazım Sakarya Milli Türk Talebe Birliği başkanı ile görüştüm ve 1 yıl aradan sonra tekrar MTTB’li oldum.Bana verilen her görevi Allah’ın izni inayetiyle ve elimden geldiğince yerine getirmeye çalıştım.Daha sonrasında ise TÜGVA ile olan teşkilat faaliyetlerim bana birçok şey kattı.Evvela birçok samimi dost ve dava şuuru.Bunun bilincinde hep hareket etmeye çalıştım.Belkide yanlışlarım oldu ama yanlışı bilmeden doğruyu bulamazsın.Yanlışımı kabul ederek yoluma devam ettim.Hülasa insan hangi mevki de ya da makamda olursa olsun düşünmesi lazım gelen şey vatanı olacaktır.Benim teşkilat faaliyetlerinde yer almam bu teşkilatlar aracılığıyla devletime hizmet etmek.Benim amacım devleti seniyemiz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin istiklali ve istikbali,devletimin bekası ve milletimin refahıdır.Bu amaçla teşkilat ruhuna ehemmiyet veriyorum.Sadece ben değil birçok genç.Bu bilinçte olmayanlara ise umarım onlarda bir gün bu zevke ulaşırlar.

Hedeflerimiz doğrultusunda Allah’ın izni inayeti,murad-ı ilahiyesi ve irade-i seniyesiyle,İslam’ım galebesi için çalışmaya devam edeceğiz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.