Sài Gòn: Vừa may đồng phục vừa ngắm mưa

Sài Gòn mưa, nó đã bắt đầu vào mùa mưa rồi. Tôi đi làm công nhân may cũng được 2 tuần rồi. Cũng là lần đầu tiên bước chân đến Sài Gòn, qua hơn 2 tuần sinh sống và làm việc thì tôi cảm nhận Sài Gòn đúng là 1 nơi sầm uất, 1 nơi nhiều người đi lại đến đường nghẹt cứng không lối thoát.

Công ty tôi đang làm công nhân đó chính là công ty may đồng phục các loại. Ví dụ như đồng phục công sở, đồng phục công nhân, tạp dề cho các nhà hàng, quán ăn,… Nói chung công ty tôi nói về may là vô đối. Nếu bạn yêu thích may thì liên hệ với tôi nha, để tôi giúp bạn vào may kiếm tiền nhé. ^^

Tôi làm công nhân may ở lầu 4 nhìn xuống thành phố thấy khá đông đúc, người và xe cộ đi lại rất nhiều.

Chiều nay, mưa lại xuống, mưa hôm nay xuống sớm hơn mọi khi, mưa nặng hạt hơn hôm qua, hôm trước rất nhiều. Vừa may đồng phục cho khách hàng, vừa nhìn ra ngoài trời ngắm mưa cảm giác thật tuyệt vời. Có những thời điểm xa nhà, xa quê, gặp mưa xuống tôi lại nhớ nhà, nhớ ba má, nhớ anh anh, nhớ cả mấy đứa cháu mà xuống ngày luôn dẫn đi chơi quanh xóm. Bây giờ, đát Sài Thành nghẹt quá cũng không có nhiều thời gian gọi về nói chuyện với cháu mình.

Mưa ở Sài Gòn cũng hay, cũng nhớ nhà nhưng có gì đó luôn thôi thúc tôi ở lại nơi đây và sẵn sàng cho cuộc hành trình mới.

Sài Gòn ngày mưa 05/07

Like what you read? Give Đồng phục Kim Vàng a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.