Johny Shardikov
Johny Shardikov

Johny Shardikov

#fullstackdeveloper, #startupmaker, #devops