Phong thủy cổng nhà cần thiết cho gia chủ

Trong phong thủy cổng là nới xuất nạp khí trong ngôi nhà mang môi trường bên ngoại trừ. Nó đóng vai trò giống như miệng của con người. Trong biện luận tam thập thiên mang nói: “Dương trạch coi trọng nhất cổng. Gọi cổng là khí khẩu. Nạp khí vượng thì cát. Nạp khí suy thì hung”.

Nhà thời cổ đại chỉ với một cửa phải dễ nhận biết khí khẩu. Nhà thời tiên tiến mang phổ biến cửa: cửa chính, cửa phụ, cửa ngách, cửa sau.

>> Xem thêm: cho thue nha quan hoang mai

Đại môn là cổng chính, là vị trí của tường bao với 1 lối ra ở bức tường vây kín, lối ra ở đường loại.

Nghi môn là cổng phụ. Trong nhà sở hữu một đại môn các sở hữu nhiều nghi môn. khi bước qua cửa chính vào nhà được gọi là chính môn.

Người ta thường nói: “Nhìn cửa ra chủ, nhìn chủ ra bếp”. Tại sao lại vậy? Điều này dễ lý giải khi xét đến những nguyên tắc lúc gần đặt vị trí cửa cổng.

Điều kiêng kỵ đối với cửa nhà:

- Giữa nhà với 2 cột trụ kép giữa 2 cửa, 3 cửa tạo thành chữ Phẩm, cửa mở ở 2 bên

- xếp đặt kích thước cửa cần thích hợp mang kích thước của ngôi nhà. giảm thiểu tình trạng nhà to cửa nhỏ, nhà nhỏ cửa lớn.

- Trước cửa nên hạn chế mương nước, tường, ao, đê chĩa thẳng vào cửa hay sở hữu cây lớn, đá lớn, chùa miêu, bia mộ bất luận ở cửa trước hay sau ngôi nhà đều kiêng kỵ.

- Bản thân cửa phải sở hữu hình dáng ngay ngắn, kích cỡ độ cao rẻ buộc phải tương xứng có nhà ở

- khoảng trống trước cửa cần bằng phẳng đa dạng.

Xem thêm: ban nha quan ba dinh

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.