Tiêu chuẩn EDGE cho công trình xanh

Hệ thống chứng chỉ EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) của IFC là hệ thống chứng chỉ tự nguyện mang tính toàn cầu cho công trình sử dụng tài nguyên hiệu quả, đưa đến những giải pháp kỹ thuật xanh, đồng thời có khả năng giảm chi phí đầu tư và tiết kiệm của công trình. Được công nhận và triển khai ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, những công trình đạt được chứng chỉ này đều góp phần không nhỏ vào xu hướng xây dựng “xanh”, đồng thời tạo nên không gian sống trong lành, góp phần phát triển cộng đồng bền vững.

Đây được xem là cú hích cho việc thi công xây dựng các công trình xanh, bởi EDGE đơn giản hơn các tiêu chuẩn LEED, LOTUS khi đưa vào triển khai, các tiêu chí xanh đánh giá phù hợp với chi phí của doanh nghiệp. Với 3 tiêu chí đánh giá về mức tiết kiệm năng lượng: Nước, năng lượng và vật liệu nên dễ được các chủ đầu tư quan tâm vì thế dễ dàng đạt được.

Để được cấp chứng nhận, dự án đạt tiêu chuẩn EDGE phải cải thiện ít nhất 20% mức tiêu thụ năng lượng, nước, vật liệu so với các công trình điển hình. EDGE áp dụng cho các loại hình công trình như nhà ở, chung cư, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, văn phòng, cơ sở y tế, trung tâm thương mại. Được cho là bộ tiêu chuẩn phù hợp với quốc gia có nền kinh tế đang lên, EDGE được IFC cung cấp phần mềm miễn phí cho doanh nghiệp tự đánh giá.

“Sau nhiều năm tư vấn cho khách hàng, 2 chứng nhận xanh LEED và LOTUS đưa ra những tiêu chí không phải doanh nghiệp nào cũng đạt được. Nhưng nếu công trình nào đạt những chứng nhận này sẽ tiết kiệm được năng lượng rất lớn. EDGE với tiêu chí đơn giản nên sẽ có nhiều dự án đạt được và môi trường được cải thiện nhiều hơn. Vì tiêu hao năng lượng trong xây dựng taị Việt Nam rất lớn, các tòa nhà chiếm 30%”, KTS Trung chia sẻ.

Công ty thi công xây dựng Việt Nam — đơn vị kiểm định và cấp chứng nhận EDGE kỳ vọng trong 6 năm tới sẽ có khoảng 70.000 đơn vị nhà được xây mới được cấp chứng nhận EDGE, sẽ giảm 19.000 tấn khí nhà kính phát thải mỗi năm, tiết kiệm được 43.500MW/giờ điện mỗi năm, tương đương 8 triệu USD.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Giám đốc khối quản lý thiết kế Cty CP Đầu tư Nam Long, đã nói về dự án Ehome 5 đạt chứng nhận EDGE đầu tiên: Chi phí chỉ tăng hơn 1,2% nhưng chúng tôi tiết kiệm được 20,2% năng lượng, 21,7% nước và 26,8% từ hiệu quả vật liệu. Khách hàng sẽ được hưởng lợi rất lớn khi ở trong dự án xanh này với các hóa đơn tiền điện, nước chi trả thấp hơn.

Theo: Blog kiến trúc xây dựng / Thiết kế kết cấu thép

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.