SELF CHALLENGE: Оройны тэмдэглэл

Сайн бичдэг болохын тулд тасралтгүй бичих хэрэгтэй гэдэг зөвлөгөөг олон хүнээс сонссон. Үнэхээр л тийм. Бичих тусам, унших тусам хүний чадвар үргэлж сайжирч байдаг.

Миний хувьд орой бүр 10–15минутыг ямар нэг зүйл бичихэд зориулж байгаа. Өдрийн үйл явдлыг тоочихоосоо илүү тухайн өдөртэй холбоотой төрсөн мэдрэмж, бодрол, эргэцүүлэл байдлаар бичиж байна Хамгийн гоё нь мэдрэмжээ буулгах…

За тэгээд сайн бичдэг байхын тулд сайн бичээд л байгаааа kk ☺

Show your support

Clapping shows how much you appreciated September Note’s story.