Nasıl Hızlı ve Etkili bir “1 Day UX Workshop” Uygulayabilirsin?
Özge Seçkin
91

Yıllar önce ODTÜ’de yüksek lisans yapan 2 arkadaşın ricası üzerine bir sistemi test etmiştim. Şimdi UX denen şeyin o olduğunu anladım :)

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Kaymaz yolluk’s story.