Calivita Formula za menopauzu može pomoći

Calivita Menopausal Formula je dodatak koji može pomoći u ublažavanju simptoma menopauze. Sadrži mešavinu biljaka i hranljivih materija za koje se pokazalo da su efikasni u ublažavanju talasa vrućine, noćnog znojenja, promena raspoloženja i drugih simptoma menopauze.

Calivita Menopausal Formula je siguran i prirodan način za ublažavanje simptoma menopauze. Napravljen je od mešavine biljaka i hranljivih materija za koje je dokazano da su efikasni u ublažavanju talasa vrućine, noćnog znojenja, promena raspoloženja i drugih simptoma menopauze. Calivita Menopausal Formula je dodatak koji se lako uzima i koji vam može pomoći da se osećate bolje tokom menopauze. To je siguran i prirodan način za ublažavanje simptoma menopauze. Napravljen je od mešavine biljaka i hranljivih materija za koje je dokazano da su efikasni u ublažavanju talasa vrućine, noćnog znojenja, promena raspoloženja i drugih simptoma menopauze.

menopausal formula Calvita

Ako patite od simptoma menopauze, Calivita Menopausal Formula može pomoći. To je siguran i prirodan način za ublažavanje simptoma menopauze. Napravljen je od mešavine biljaka i hranljivih materija za koje je dokazano da su efikasni u ublažavanju talasa vrućine, noćnog znojenja, promena raspoloženja i drugih simptoma menopauze.

Ovaj biljni dodatak iz Calivite je prirodan način da ublažite simptome menopauze i da vam pomogne da se ponovo osećate kao sami. Formula za menopauzu sadrži crni kohoš, koji se tradicionalno koristi za ublažavanje valunga, noćnog znojenja i promena raspoloženja. Takođe uključuje dong kuai, đumbir i ginseng koji pomažu u smanjenju umora, poboljšanju cirkulacije i povećanju nivoa energije. Ovaj dodatak se lako uzima i nema prijavljenih neželjenih efekata. Ako tražite prirodan način da ublažite simptome menopauze, Calivita formula za menopauzu može biti prava za vas.

Crni kohoš (Cimicifuga racemosa) je biljka koju su Indijanci vekovima koristili za lečenje različitih stanja, uključujući simptome menopauze kao što su talasi vrućine, noćno znojenje i promene raspoloženja. Crni kohoš deluje tako što pomaže u regulisanju nivoa estrogena u telu, što može pomoći u smanjenju simptoma menopauze.

Ginseng (Panak ginseng) je još jedna biljka koja se vekovima koristi u tradicionalnoj kineskoj medicini za lečenje raznih stanja. Smatra se da ginseng deluje tako što pomaže u regulisanju nivoa hormona u telu, što može pomoći u smanjenju simptoma menopauze.

Izoflavoni soje su vrsta fitoestrogena, koji su jedinjenja na biljnoj bazi koja oponašaju efekte estrogena u telu. Izoflavoni soje mogu pomoći u smanjenju simptoma menopauze kao što su valunge i noćno znojenje.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store