Apple Watch İzlenimlerim ( İlk Türkçe İncelemesi )
Emre Aksoy
11

Çok güzel bilgilerle dolu bir inceleme olmuş elinize sağlık. Ancak ilk türkçe inceleme biraz da iddialı olmuş sanıyorum. Zira iPhonedo youtube kanalında 30 Nisan’da videolu Türkçe bir inceleme yapmıştı.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.