“Hello Android”

Android, Google ve Open Handset Alliance tarafından geliştirilmiş olan, Linux tabanlı, mobil cihaz ve cep telefonları için geliştirilmekte olan, açık kaynak kodlu bir mobil işletim sistemidir. Açık kaynaklı olmasının sebebi, geliştiricilere cihazın çekirdek ve uzuvlarına kolay ulaşım sağlaması ve bu sayede basit bir şekilde istediklerini yapmaya olanak sağlamasıdır.

Her ne kadar mobil cihazlar için üretilmiş olsa da, günümüzde Android, Giyilebilir Cihazlar adı altında Akıllı Saatler ve birçok cihazda kullanılmaktadır.

Android Uygulama Yapısı

Yapı olarak Java, XML,Uygulama İzinleri, Destekleme Kütüphanesi ve API olmak üzere 5 ana maddeye ayrılır.
Java: saf(native) uygulama yapımında kullanılması tavsiye edilen yazılım dilidir.
XML: uygulama arayüzünü oluşturmada ve nesneleri şekillendirmede kullanılır.
Uygulama İzinleri(Android Permissions): AndroidManifest.xml dosyası aracılığı ile alınan ve uygulamanın, cihazın istenilen bölümünü kullanmamıza olanak sağlayan izinlerdir.
Destekleme Kütüphanesi(Android Support Library): uygulamanıza dahil edebileceğiniz çeşitli kütüphaneleri içerir. Bu kütüphanelerin her biri belli Android sürümlerini ve bazı özellikleri destekler. Bu kütüphaneleri etkin kullanabilmek için her bir kütüphane farklı API levellerini desteklendiğinden, uygulamanızın hangi API levelleri hedeflediğini doğru belirlemeniz önemlidir.
API (Application Programing Interfaces): Uygulama Programlama Arayüzleri iki yazılımın/veritabanının biribiriyle sorunsuz ve hızlı bir şekilde konuşmasını sağlayan yapılardır.

Uygulama Geliştirme Ortamı

Yeni başlayanların kolay adapte olması için çeşitli firmaların piyasaya sürdüğü kod-blok şema yapısına sahip geliştirme ortamları bulunmaktadır fakat native bir yapı için Android Studio SDK(Software Development Kit-Yazılım Geliştirme Kiti)kullanılması tavsiye edilir. Android Studio’nun çalışması için bilgisayarınızda Java Geliştirme Kiti(JDK)’nın son sürümü yüklü olmalıdır.
SDK dışında, uygulamanın test edilmesi için bir ortam gereklidir. Bu ortam Android yazılıma sahip bir telefonla veye emülatörle gerçekleştirilmektedir. Emülatör olarak hızı ve kullanım kolaylığı nedeniyle Genymotion tavsiye edilmektedir.

Android Studio Kurulumu ve Tanımı

JDK ve Android Studio’yu indirip kurduktan sonra karşımıza saf haliyle gelmektedir. Projemizin içerik ve çalışmasını istediğimiz Andoid sürümlerine uyumlu olması için Android SDK’ lerini güncellememiz gerekmektedir.
Bunun için Android Studio’da File>Settings bölümünü açıp

Android SDK bölümünden bize gerekli olan kit ve platfomları yükledikten sonra kod yazma bölümüne geçeiliriz…

Proje Oluşturma ve İlk Uygulama

İnternette bu konu ile çokça kaynak bulunduğundan konuya sade bir şekilde değineceğim.
File>New>New Project deyip açılan ekranda sırasıyla uygulama ismi, şirket domaini ve uygulamanın kaydedileceği klasör(workspace) giriyoruz.
Ardından açılan pencerede hangi cihaz türüne uyumlu uygulama geliştirmek istediğinizi şeçmeniz gerekmektedir.
Burada ilk uygulamaya hitaben phone and tablet seçip ilerliyoruz. Gelen ekranda ne tür bir uygulama geliştirmek istediğinizi seçmemiz isteniyor. Blank Activity(boş ekran) seçip ilerliyoruz ve finish diyoruz.

Önümüze gelen ekranda solda proje klasörümüz bulunmaktadır. Burada sırasıyla AndoidManifest.xml(izin bölümü), java klasörü içerisinde MainActyvity.java dosyası, res içerisinde drawable(resimler), layout(her Activity’nin görüntüsünü oluşturan XML dosyaları), menu, mipmap(uygulama simgesi) ve values(uygulamadaki string yazı ve renk stilleri) dosyaları bulunmaktadır.
MainActivity.java bizim java kodlarını yazdığımız dosyadır. Bu dosyanın görüntüsünü activity_main.xml adındaki klasör oluşturmaktadır. Başka bir değişle activity_main.xml dosyasında oluşturduğumuz nesneleri MainActivity.java dosyasında tanımlayıp istediğimiz fonksiyonları bu nesneler üzerinde kullanabiriz.

Her *.java dosyasının sadece bir tane görüntü dosyası olabilir

Gel gelelim ekranımızı şekillendirip bunu telefonumuz veya emülatörümüzde canlı olarak görmeye.

activity_main.xml dosyamızın design bölümünde nesneler yandaki gibi sıralanmış durumda aynı zamanda bunun yanında nesnelerimizin bulunduğu ekran bulunmakta. Bunlardan vermek isteğimiz görüntü ve fonksiyona göre istediğimizi tutup yandaki ekrana sürükleyip bırakmamız yeterli. text bölümünde ise ekrana getirdiğimiz nesnelerin XML kodu bulunmaktadır. Burada nesneye istenilen boyutu ve şekli verebilir, isteğe göre özelliklerini değiştirebiliriz. Tabikide burada oluşturdumuz nesneleri java dosyasında tanımlamayı unutmuyoruz.

Hali hazırda her şeyi oluşturduğumuzda projemizi debug(hata ayıklama) yapıp önceden kurduğumuz emülatörümüzde veya usb koblosuya bilgisayara bağlayıp USB hata ayıklama modunu etkinleştirdiğimiz telefonumuzda çalıştırabiliriz.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Sercan Yusuf’s story.