JetSkill!

Idag på alla hjärtans dag, lanserar vi en social platform som heter “JetSkill”. Den inbjuder alla till att anta utmaningen att samla referenser som kan hjälpa dem att skaffa sitt första jobb. Den fokuserar särskilt på ungdomar för att stödja de att använda sin kreativitet, hitta sin passion och förhoppningsvis hjälpa dem att hitta sitt första jobb genom att delta i roliga aktiviteter.

Jag blev introducerad i projektet under mitt första möte när jag började jobba på Fryshuset och jag fastnade för projektet direkt eftersom jag fortfarande minns hur svårt det var för mig som ung att hitta jobb! Och jag kommer också ihåg att det inte var min utbildning som attraherade min arbetsgivare till att titta närmare på mig utan istället mina erfarenheter som gjorde mitt CV mer intressant. Naturligtvis spelar utbildningen en stor roll men jag tror verkligen att man, för att få den första kontakten vilket är det viktigaste och det svåraste steget inom rekrytering, är det absolut nödvändigt att uppvisa massor av aktiviter i CV:t.

Lyckligtvis lärde jag mig detta från mina föräldrar väldigt tidigt i livet och nu känner jag en stor glädje över att jag har bidragit med min kunskap och mina erfarenheter till ett initiativ som kommer att hjälpa ungdomar och unga vuxna.

Jag önskar Fryshuset den bästa framgången och, om ni är mellan 13–26 år, prova gärna att börja tänka på din framtid.

https://JetSkill.se

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.