Հարցազրույց Գայանե Օհանյանի հետ

Ես ունենում եմ հարցազրույցներ համարյա ամեն օր, քանզի ես անցկացնում եմ դպրոցում տարբեր տեսակների հարցազրույցներ։

Երևի չեմ հիշի թե ինչի մասին է եղել իմ առաջին հարցազրույցը, որովհետև այն եղել է շատ վաղուց։

Մարդիկ լինում են շատ տարբեր տեսակների ես ընդունում եմ բարի և կամեցող մարդկանց սակայն տանել չեմ կարողանում գոռոզ մարդկանց

Թումոն ավարտելուց հետո ես որոշել եմ ընդունվել աշխատանքի որպես ծրագրավորող։

Կյանքն ունի տարբեր իմաստներ, ինձ համար կյանքի իմաստ սիրելու և սիրված լինելու մեջ է։

Իմ ամենասիրած մասնագիտությունը պարուհու մասնագիտությունն է, քանզի ես հաճախում եմ պարի և շատ եմ սիրում պարել։

Ժպտա կյանքին և կյանքը կժպտա քեզ, ահա թե ինչ կյանքի կարգախոս ունեմ ես։

Տարվա ընթացքում նշվում են բազմաթիվ տոներ բայց իմ ամենասիրած տոնը դա իմ ծննդյան օրն է։

Ես սիրում եմ տարբեր ժանրի երգեր, սակայն իմ ամենասիրած ժանրը դա փոփ ժանրն է

Իմ ամենամեծ երազանքը մարդկանց մտքեր կարդալն է, գիտեմ թվում է անհնարին և զարմանալի, բայց հենց դա է իմ երազանքը

Իմ Թումոում սովորելու հիմնական նպատակն է, ձեռք բերել ավելի շատ գիտելիքներ նոր ստեխծարար տեխնոլոգիաների մասին։

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.