BİR ANALİZDEN DİĞER ANALİZE

Endüstri 4.0 ı az çok hepimiz duymuşuzdur. “Haberleşen, sensörlerle ortamı algılayabilen ve veri analizi yaparak ihtiyaçları fark edebilen robotların üretimi devralıp; daha kaliteli, daha ucuz, daha hızlı ve daha az israfın olduğu bir üretim modeli. “

Teknolojinin nasıl bir ivmeyle geliştiğinden bu mecrada bahsetmeyeceğim. Çünkü farkındayız, buradayız. Bahsetmek istediğim şey şu ;bu modeli kullanan firma sayısı şuan için az da olsa (türkiye bağlamında) teknoloji ve küreselleşme ile bir kaç sene içinde çok fazla çoğalacak ve bu durum bütün yaşantımızı etkileyecek.

Bu yüzden artılarını, eksilerini iyi analiz edip, yeterli sermayeyle işe henüz başlangıcındayken girilirse, iyi bir çalışma disiplini bizi çok güzel yerlere getirir.

Çok genel bahsettiğimin farkındayım. E güzel de ! Ne yapabiliriz, neresinden tutalım da fikir üretelim , işe girişelim? Diyorsunuz açıklıyorum.

Bu modelin en önemli kısmı veri analizi. Bu modeli benimseyen markaların , firmaların en önem verdiği kısım da veriler.

Artık elde edilen verilerle sağlanılmaya çalışılan şey :müşteri memnuniyeti, memnuniyetle değer yaratmak. Değerde müşteriye fayda sağlayarak yaratılıyor. (Fayda gören kişi memnundur ilkesi)

Burası biraz karışık oldu özetliyorum.

Markaların yapmaya çalıştığı şey müşteri ihtiyaçlarını analiz edip, onlara fayda satmak hatta artık kiralamak.

Bahsettiğim model sayesinde herşeyin dijitalleşmesi ve internete bağlanması ortaya çok fazla veri çıkartacak, iyi bir veri analizi yapılabildiği taktirde de markaların ellerinde müşterisiyle ilgili çok değerli ve geçerli bilgiler olacak , bu sayede ürününü nokta atışıyla pazarlayabilecek. Hatta belki pazarlamanın tanımı bile değişecek.. biz de napalım veri analizini araştıralım fikirler üretelim.

Bir de Tedx te konuşma hayalim var 😭

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Sergen Kesici’s story.