З Баришівки до Києва є тільки дві «маятникові» електрички.
PRKL
1

До моменту поки тарифи впливають на кількість виборців — перевезення не будуть економічно обгрунтованими, а значить не бачу сенсу витрачати кошти на підтримку мешканців приміських населених пунктів, коли кошти потрібні місту Києву.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.