Kristal Elma 2016

Benim için çok güzel geçmiş olan yaratıcılık festivalidir. Bigumigu çok iyi bir değerlendirmeyi de şurada yapmış :

https://www.facebook.com/bigumigu/videos/vb.81792615359/10157634533975360/?type=2&theater

Biz ne yaptık ? Gençlere yönelik pazarlamanın değişen kurallarını anlatmaya çalıştık. Sanırım Kristal’in en yüksek katılımlı oturumlarından birisi oldu. Bunun en önemli nedenlerinden birisi konuğumuz olan EYPIO idi.

Umarım sektörümüz için faydalı olmuştur.

Bu arada yaratıcılık yarışmalarının tümü için geçerli olan durum ödül enflasyonu ile ilgili. Verilen ödül sayısı arttıkça değeri düşüyor. Jüri kriterlerinin ve notlarının şeffaf bir şekilde paylaşılmaması da ayrı bir konu.

Like what you read? Give Serhat Gürcü a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.