“Neden?” ve “Niçin?” arasındaki fark.

Günlük hayatta en sık karşılaştığımız durumlardan birisi. Bazen bir müşterimiz şunu yapmak istiyoruz der, bazen hevesli bir çalışanımız şunu yaptım der, çok basit bir soru, sonrasını sessizliğe bırakır. “Neden?” ya da “Niçin?”

aslında aradaki fark basit ama büyük.

- neden* yattın?
- yorgundum.

-n’için* yattın?
-uyumak için.

Çok kabaca, “Neden?” öncesine yönelik, “Niçin?” ise amaca ve niyete yönelik.

şurada iyi bir yazı var.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Serhat Gürcü’s story.