Bu yazımızda GPG’nin ne olduğundan, GPG ile şifreleme ve imzalamanın nasıl yapıldığından ve git ile çalışırken commitlerimizi nasıl GPG ile imzalayacağımızdan bahsedeceğiz.

GPG Nedir?

GPG ( GnuPG — GNU Privacy Guard); GPL lisansına sahip, açık kaynak kodlu bir OpenPGP şifreleme standartıdır. OpenPGP ise, izni olmayan kişilerin görmesini istemediğiniz her türlü verinin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlayan bir protokoldür. (Protokolün detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.) Basit olarak herhangi bir datanın şifrelenmesini ve çözülmesini kapsar. OpenPGP standartını oluşturan şifreleme ve anahtarlama yöntemi, 1991 yılında Philip Zimmermann tarafından geliştirilen PGP (Pretty Good Privacy) programına dayanır.

GPG şifrelemesinden bahsetmeden önce, klasik şifreleme ve bu şifrelemenin dezavantajından bahsetmekte fayda var.

Serhat Sönmez

A CodeBender • Co-Founder & Software Developer @bicisim • http://serhatsonmez.com.tr

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store