6.2K Followers
·
Follow

Image for post
Image for post

Despite, or perhaps due to, the global pandemic, the Turkish startup ecosystem has reached new funding heights, with local startups having booked 60.3M USD investment raised in the 3rd quarter of 2020 alone, reaching a total of 114.6M USD for the year. This eclipses the previous high of 112M USD for the Turkish ecosystem, set in 2017, with still three months remaining on the year.

Image for post
Image for post

On Oct. 13th, 2020 these strong quarterly investment figures were announced at the Turkish Startup Ecosystem 2020 Q3 Online Event by startups.watch, …


Image for post
Image for post

Dün online olarak gerçekleştirdiğimiz Türkiye Girişim Ekosistemi 2020 3. Çeyrek etkinliği ile geçtiğimiz çeyrekte girişim ekosistemimizdeki tüm önemli gelişmeleri, istatistikleri anlatmaya çalıştık. Kaçıranlar Youtube’dan tekrar izleyebilir.

Kısa kısa 3. çeyrek nasıl geçti aktarayım.

  • 2020 yılı başından beri 106 girişim $114.6M yatırım almış oldu. Geçen sene tüm yıla baktığımızda 106 girişim 106 milyon dolar almıştı. Şu anda adet olarak geçen yıla yetiştik, tutar olarak da geçtik. Tabi bunda Insider ve Meditopia’nın aldığı yatırımların etkisi var. (Bu tutarda Martı’nın yatırımı yok, resmileşince onu da ekleriz)
Image for post
Image for post


Image for post
Image for post

TTGV desteğiyle 10 girişim yatırımcıların ve ekosistem paydaşlarının karşısına çıktı. 22 Temmuz Çarşamba günü online olarak gerçekleşen etkinlikteki tüm sunumları aşağıdaki YouTube videosundan izleyebilirsiniz.

About

Serkan Ünsal

Co-Founder of startups.watch; dakick (acquired) ; Author of 4 startup books http://bit.ly/books_su

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store