SaaS Pitch Day 2019

Serkan Ünsal
Sep 8 · 2 min read

SaaS bir girişiminiz varsa, gelir elde etmeye başladıysanız ve önümüzdeki 6 ay içerisinde globale açılmayı düşünüyorsanız Teknoloji Yatırım desteğiyle Startups.watch olarak sizler için güzel bir yatırımcı etkinliği düzenledik

Etkinlik 24 Eylül Salı günü Kolektif House evsahipliğinde gerçekleşecek.

Girişimcilerin kafalarına takılabilecek soruları soru cevap şeklinde burada cevaplayım istedim.

Neden SaaS ?

SaaS ve Oyun globale diğer dikey ve yatay kategorilere göre en kolay açılabilecek alanlar olduğunu düşündüğümüz için Teknoloji Yatırım ve startups.watch bu alandaki girişimlerin işlerini kolaylaştırmak istiyor. Bu nedenle SaaS seçildi.

Başka dikey ve yataylarda da benzer pitching etkinliği olacak mı?

SaaS etkinliğinde girişimcilere verdiğimiz faydadan mutlu olursak evet.

Girişimcilerden hisse, ücret istiyor musunuz ?

Hayır, herhangi bir talebimiz yok.

Şimdiye kadar hangi yatırımcılar kayıt oldu ?

212, 500 Istanbul, Actus-Addwise, Boğaziçi Ventures, Collective Spark, Earlybird, EGIAD, GBA, KT Portföy Teknogirişim, Revo Capital, StartersHub Fund, Teknoloji Yatırım, Finberg, Keiretsu Forum Türkiye, QNB Finansbank, ScaleX, Vestel Ventures kayıt oldu.

Sunumlar hangi dilde yapılacak ?

Türkçe

Şu ana kadar kaç SaaS girişimi başvurdu?

42 girişim başvurdu, bu yazıyı yazdığım gün itibariyle başvuru son gününe 7 gün kaldı.

Yatırım sözü veriyor musunuz ?

Hayır. Sadece SaaS’la ilgilenen bir çok yatırımcıyı birarada yakalama şansı veriyoruz. Tüm marifet sizde. Kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.

Etkinlik gününe kadar fatura kesme ihtimalim var, başvurayım mı?

Başvurun mutlaka, girişimleri eleme sırasında mutlaka değerlendirmeye alacağız. Elemeyi geçemezseniz bile aklımızda yer etmeniz önemli.

Biz küçük ciroları çoktan geçtik, bu etkinlik bize küçük gelir mi ?

Seri A yatırım arayan SaaS girişimleri de gelebilir. Gelen yatırımcılar arasında ticket size’ı $1M+ olan yatırımcılar da var.

Yatırım dışında ne gibi fırsatlar var ?

Açılmak isteğiniz ülkelere yönelik teklifler, hızlandırmalarla ilişkilendirme teklifleri gelebilir.

Ne tip SaaS girişimlerine bakılacak ?

Ölçeklenebilir, her ne kadar sınırlanmasa da B2B işler öncelikli. Örnek : Paraşüt, Kolay IK gibi bir işiniz varsa mutlaka başvurun.

Elemeyi kimler yapacak ?

Teknoloji Yatırım yapacak. Bu arada şartlara uyan girişim sayısı 15'ten az ise sayının düşme ihtimali de var. Yani en fazla 15 SaaS girişimi sahne alacak.

Sunumlarla ilgili mentorluk verecek misiniz ?

15 Eylül sonrası sunumların üzerinden Skype ile geçilecek.

Serkan Ünsal

Written by

Co-Founder of startups.watch; dakick (acquired) ; Author of 4 startup books http://bit.ly/books_su

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade