Yeni Başlayanlar için Girişimci ve Yatırımcı Olma Rehberi

Serkan Ünsal
Dec 31, 2019 · 2 min read

Epeydir yazmak istediğim fakat kafamda toparlayamadığım bir konuya değineceğim.

Girişim ekosistemine uzaksınız ve bir şekilde girmeniz gerektiğini hissediyorsunuz. Nereden başlayım diyorsunuz. Öncelikle naçizane tavsiyelerime kulan verin.

Yeni Başlayan Yatırımcılara Tavsiyeler :

 • Daha sektörün dinamiklerini öğrenmeden, literatür taramadan, dünya örneklerini incelemeden “kafanızdan” model uydurmayın. “Biz farklı bir model uyguluyoruz” diyen çok ekosistem paydaşı duydum. Çoğuna da içimden “Demek, mevcut modeli denediniz ve sorun gördünüz, hmmm” demişimdir :)
 • Yatırımcı olarak ekosisteme giriyorsanız başka yatırımcıların görüşlerini almadan, “başka yatırımcıya söylersem, bu “fırsat” kesin elimden kaçar” diye düşünmeyin.
 • Yatırımcı olarak “parayı veren benim, neden %15-%20 hisse alayım ki?” demeyin.
 • Girişimciliğin 5–6 yıllık uzun bir süreç olduğunu bilmiyorsanız, dosdoğru geldiğiniz yere geri dönün. Süper bir girişim bulacağım ve 2 yılda 10x exit edeceğim diye düşünüyorsanız birazdan yataktan düşeceksiniz.

Yeni Başlayan Girişimcilere Tavsiyeler:

 • İki üç kötü deneyim yaşadınız diye tüm ekosisteme “çöp” demeyin.
 • “Süper fikrim var, bu yatırımcılar da benimle hiç ilgilenmiyor, halbuki hepsine toplu eposta göndermiştim” ve “Facebook kadar büyük bir fırsat bu, kaçırırsanız çok üzülürsünüz” diye etrafta dolaşmayın.
 • “3 yıl oldu, fikrimizi kimseye anlatmadık, artık ürünümüzü çıkarabiliriz” gibi bir cümle kuruyorsanız, dosdoğru geldiğiniz yere geri koşun.
 • “Ürün güzel de, yazılımcım yok, yatırımcımdan para alırsam onlar bana yazılımcı bulmama yardım eder” diyorsanız koşarak ekosistemden uzaklaşın.
 • Kulaktan dolma bilgilere inanmayın, rakam sunmayan, kaynak sunmayan kişilerin söylediklerini çok ciddiye almayın
 • Erken aşamadaysanız mentorlara, danışmanlara sakın para vermeyin.(Hızlandırmalarda bedava zaten)
 • Hayatında hiç sıfırdan ürün çıkarmamış ve yönetmemiş bir mentor veya danışman görürseniz oradan sessizce uzaklaşın.
 • Sürekli negatif enerji saçan insanlardan uzak durun. Girişimciyseniz bol bol enerjiye ihtiyacınız var.
 • Sağlığınız ve ailenizin girişiminizden önce geldiğini unutmayın.

Herkese iyi seneler

Serkan Ünsal

Written by

Co-Founder of startups.watch; dakick (acquired) ; Author of 4 startup books http://bit.ly/books_su

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade