We completely redesigned our Turkish Startup Ecosystem Map. Check out to see prominent stakeholders of Turkish Startup Ecosystem.

Image for post
Image for post

PDF |JPG

If you have any comments, you can email us (support@startups.watch)

Sign up to get more maps, reports about Turkish Startup Ecosystem!


Image for post
Image for post

Girişim ve yazılım dünyasına yönelik Türkiye’den çıkan içerikler (haber siteleri hariç) ile ilgili bir çalışma yaptık.

Eksik gördükleriniz varsa şu tweet’in altına yazarsanız ekleme yaparız.


Image for post
Image for post

Türkiye’den çıkan girişimcilikle ilgili kitapları sizler için derledik. Çeviri vb. kitaplar dahil değil.

Eklemeleriniz varsa şu tweet’in altına yazabilirsiniz :


Image for post
Image for post

Despite, or perhaps due to, the global pandemic, the Turkish startup ecosystem has reached new funding heights, with local startups having booked 60.3M USD investment raised in the 3rd quarter of 2020 alone, reaching a total of 114.6M USD for the year. This eclipses the previous high of 112M USD for the Turkish ecosystem, set in 2017, with still three months remaining on the year.


Image for post
Image for post

Dün online olarak gerçekleştirdiğimiz Türkiye Girişim Ekosistemi 2020 3. Çeyrek etkinliği ile geçtiğimiz çeyrekte girişim ekosistemimizdeki tüm önemli gelişmeleri, istatistikleri anlatmaya çalıştık. Kaçıranlar Youtube’dan tekrar izleyebilir.

Kısa kısa 3. çeyrek nasıl geçti aktarayım.

  • 3. Çeyrekte 46 girişim ~$60.3M yatırım aldı.
  • 2020 yılı başından beri 106 girişim $114.6M yatırım almış oldu. Geçen sene tüm yıla baktığımızda 106 girişim 106 milyon dolar almıştı. Şu anda adet olarak geçen yıla yetiştik, tutar olarak da geçtik. Tabi bunda Insider ve Meditopia’nın aldığı yatırımların etkisi var. (Bu tutarda Martı’nın yatırımı yok, resmileşince onu da ekleriz)


Image for post
Image for post

TTGV desteğiyle 10 girişim yatırımcıların ve ekosistem paydaşlarının karşısına çıktı. 22 Temmuz Çarşamba günü online olarak gerçekleşen etkinlikteki tüm sunumları aşağıdaki YouTube videosundan izleyebilirsiniz.


Image for post
Image for post

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi desteğiyle 10 girişim yatırımcıların ve ekosistem paydaşlarının karşısına çıktı. 23 Haziran Salı günü online olarak gerçekleşen etkinlikteki tüm sunumları aşağıdaki YouTube videosundan izleyebilirsiniz.


Image for post
Image for post

Son günlerde sürekli SADECE Foto +Ad Soyad’dan oluşan takım sayfaları görünce bugün bir tweet atmıştım, bayağı bir yorum gelince detaylı bir şekilde anlatayım istedim.

Girişiminizi yatırımcıya ilk defa sunduğunuzda amacınız yatırımcının kafasındaki temel soruları cevaplamak olmalıdır. (Detay sorular başarabilirseniz bir sonraki toplantıya…)

Tohum veya Seri A yatırım arayan bir girişimci olduğunuzu varsayalım. Yatırımcı toplantıya şu sorularla girer.

  1. Güzel ve büyüyecek bir alan bulmuşlar mı ?
  2. Söyledikleri problemi iyi çözmüşler mi?
  3. Pazar bu çözümü, ürünü benimseyecek gibi mi duruyor ?
  4. Bu çözümü gerçekten en tepeye getirecek ekip bu ekip mi ?
  5. Bu işi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler mi ?
  6. Bu ekiple uyumlu bir şekilde çalışabilir miyiz ?


Image for post
Image for post

Destek Patent, Teknopark İstanbul, Cube Incubation desteğiyle Patent Effect ve Startups.watch olarak Corona ile savaşan girişimler yatırımcıların karşısına çıktı.

22 Mayıs günü 7 girişim onlarca yatırımcının karşısına çıktı. Tüm sunumları aşağıdaki YouTube videosundan izleyebilirsiniz.


Image for post
Image for post

Koronavirüs nedeniyle evden çıkılamayan bir dönemde “büyüyen girişimleri” 24 Nisan günü ONLINE ortamda yatırımcılarla buluşturduk.

10 girişim 40'dan fazla yatırımcıya sunum yapma fırsatı buldu. Tüm sunumları aşağıdaki YouTube videosundan izleyebilirsiniz.

About

Serkan Ünsal

Co-Founder of startups.watch; dakick (acquired) ; Author of 4 startup books http://bit.ly/books_su

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store