Yazılımcı olmadan Girişimci olmak (!)
Ozan Yerli
9612

Şu 100 kat hikayesi hariç genel olarak doğru ve haklı bir yazı. Girişimciler, yazılımcıyı projeye ortak ederek ürünlerini daha iyi seviyeye taşıyabilirler. Unutmamak gerek fikir sadece başlangıç asıl iş ürünü ortaya koymak.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Serkan Uz’s story.