Sen O’ndan hep bağışlanma ve af dile.Eğer töbekârın tövbesi kabul edilmeseydi O her gece niçin (semaya ) insindi?... https://t.co/kvShcozTnU

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Serpil Özşen’s story.