Listelerle İmtihanımız!

Herkeste bir “Zirveye Tırmanma” merakıdır gidiyor. Sürekli “zirveye götüren 12414 tane yol” şeklinde listeler ya da benzer isimli kitaplar havalarda uçuşuyor, sosyal mecralarda paylaşılıyor, kitapçılarda ilk 10 kitabın 6–7'si bu cinsten oluyor.

Zirvede olan insanlara bakıyorum; hepsi tırnaklarıyla kazıyarak, çok çalışarak, ciddi başarılar elde ederek bulundukları konumlara gelmişler. Ve içlerinden konuştuklarımın da tek bir tavsiyesi var; ÇALIŞMAK!

Çalışmak dışında 2. kriter ise ŞANS. Çalışmanın yanında şansınız da yaver giderse; doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle olursanız o zaman zirveye ulaşırsınız.

Öyle yemek tarifi verir gibi liste paylaşmakla olmuyor bu işler.

Ha bir de herkes zirveye ulaşmak zorunda değil! İnsanlardaki bu kompleksi de anlayabilmiş değilim. Sürekli bir başarılı olma, zirveye ulaşma diye bu pompalanan durum herkesin, hepimizin mutsuz olmasına neden oluyor. Yaptığınız işte iyi olduğunuzu düşünüyorsanız ve bundan şüpheniz yoksa siz BAŞARILISINIZ zaten!

Listesiz bir hayat diliyorum…

Like what you read? Give Dr Sertaç Şeviş a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.