ქართულ ინტერნეტ სივრცეში ვებ-გვერდებზე დამკვიდრებულია ძალიან ცუდი პრაქტიკა პროდუქციის რეკლამისთვის, ესენია ე.წ. VIP განცხადებების პრინციპი, რომელიც დამეთანხმებით არც ისე იაფი ღირს ქართულ ბაზარზე.

https://servisebi.ge/ -ზე ყველაფერი მომხმარებლის ინტერესებზეა მორგებული, ჩვენ არ ვიღებთ თანხებს მხოლოდ ჩვენებებში, ჩვენ ვებ-გვერდის ნებისმიერ მომხარებელს ვაძლევთ შანსს მინიმალურ ფასად გახადოს მისი სერვისი/განცხადება მეტად ხილვადი ფართო საზოგადოებისთვის.

როგორ მუშაობს რეკლამა SERVISEBI-ზე?

სერვისებზე თქვენი სერვისის/განცხადების ატვირთვის შემდეგ თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ გამოიყენოთ ჩვენი რეკლამირების სერვისები, როგორებიცაა სარეკლამო კამპანია, განახლება, ავტომატური განახლება და უნიკალური ფერის შეძენა.

მოდი განვიხილოთ ყველა რეკლამირების სერვისი.

🗣 სარეკლამო კამპანია.

მომხმარებლის გვერდიდან გადავიდეთ რეკლამირების გვერდზე სადაც დავინახავთ 2 ღილაკს პირველი სტატუსის ხოლო მეორე ახალი კამპანიის შექმნის


რა არის სერვისები.ჯი - https://servisebi.ge/ ?

მოცემული პროექტი აკავშირებს მომხმარებლებს და შემსრულებლებს ერთმანეთთან, პროექტის მიზანია მაქსიმალური კომფორტი შეუქმნას დამკვეთს და შემსრულებელს ჩვენი ვებ-გვერდის მეშვეობით.

სერვისები.ჯი არის პლატფორმა, რომლის დახმარებითაც მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს მოიძიოს მისთვის სასურველი სერვისი, როგორებიცაა მაგალითად: ბინის დასუფთავება, ავტომობილის შეკეთება და ა.შ. პროექტის მიზანია მაქსიმალურად გააციფრულოს დასაქმების ბაზარი. მოცემული პროექტის მეშვეობით მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ონლაინ სივრცეში განათავსოს მისთვის სასურველი განცხადება, რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება პოტენციური დამკვეთებისთვის.

რატომ უნდა განვათავსო ჩემი სერვისი სერვისებზე?

სერვისები.ჯი-ზე თქვენი განცხადების/მომსახურების/სერვისი ატვირთვით თქვენ შეძლებთ თქვენი მომსახურების შესახებ შეატყობინოთ ინტერნეტ მომხმარებლებს, რომლებიც ყოველ დღე ეძებენ მსგავს ინფორმაციას ინტერნეტის დახმარებით.

ჩვენს ვებ-გვერდზე განცხადების განთავსების შემთხვევაში თქვენ შეგეძლებათ…

სერვისები.ჯი — servisebi.ge

მოცემული პროექტი აკავშირებს მომხმარებლებს და შემსრულებლებს ერთმანეთთან, პროექტის მიზანია მაქსიმალური კომფორტი შეუქმნას დამკვეთს და შემსრულებელს ჩვენი ვებ-გვერდი

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store