სერვისები.ჯი — servisebi.ge
სერვისები.ჯი — servisebi.ge

სერვისები.ჯი — servisebi.ge

მოცემული პროექტი აკავშირებს მომხმარებლებს და შემსრულებლებს ერთმანეთთან, პროექტის მიზანია მაქსიმალური კომფორტი შეუქმნას დამკვეთს და შემსრულებელს ჩვენი ვებ-გვერდი