PLAG

Plag diğer sosyal medya aplikasyonlarından daha farklı bir uygulama. En belirgin özelliği bu uygulamayı kullanırken aslında bir kimliğiniz var, anonim değilsiniz ancak aynı zamanda anonim gibisiniz. Çünkü kullanılar sizin profilinizi ziyaret etmiyor. Attığınız postlarla beraber aslında profilinizi görebilirler ancak, plag saniyelik bir uygulama olduğu için, yani postları beğendiğimiz zaman üste sürükleyerek ‘’yay’’abiliyoruz ve beğenmediğimiz de aşağı sürükleyerek ‘’geç’’ebiliyoruz. Eğlenceli bir uygulama, ancak dediğim gibi geri dönüşü olmayan bir uygulama. Beğendiğimiz bir postu tekrar görmemiz neredeyse imkansız. Ben bu uygulamayı hava uçan balonlara benzetiyorum çünkü aynen buna benziyor, beğendiğimiz postu yukarı sürüklereyerek yayıyoruz ve bir daha göremiyoruz. Buna karşın diğer sosyal medya araçlarına göre çok daha farklı ve eğlenceli. Bu uygulamanın tek sorunu çok fazla kullanıcısının olmaması. Daha fazla kullanıcı ile eminim daha etkili bir uygulama olabilir. Uygulamanın faydalı ve ilgi çekici yönlerinden biri kesinlikle, anket yapılabiliyor olması. Evet şu dönemde Twitter’ da böyle bir uygulama getirdi ancak, Plag’da seçenek sayısı daha fazla ve daha gerçeğe yakın sonuç verdiğine inanıyorum. Bir diğer güzel özelliği ise, paylaştığınız postların hangi ülkelerde yayıldığını görebiliyorsunuz. Harita özelliğini açtığınızda kırmızı olan yerler sizin postunuzu yayan ülkeler. Ben sık sık postlar yayınlıyor ve hangi ülkelerin hangi tarz postları daha çok yaydıklarına bakıyorum. Plag benim severek kullandığım bir uygulama ancak daha çok bir oyun gibi görüyorum. Benim için Twitter , Instagram ve Facebook kadar olmazsa olmaz diyeceğim bir uygulama değil ancak eğlendiğim ve kullanmaktan keyif aldığım bir uygulama.

Like what you read? Give Şevval Kemik a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.