Kadınların Destekli Sütyen Kullanmasının Nedenleri

Kadınların Destekli Sütyen Kullanmasının Nedenleri

Kadınların günümüzde çokça kullandığı destekli sütyenler bazı kadınlar için vazgeçilmez. Peki neden bu kadar çok kullanılıyor bu destekli sütyenler okuyup görelim..
 Daha Dik ve Toplu Durması İçin

Bazı kadınlar destekli sütyeni sarkık göğüsleri daha dik ve toplu gösterdiği için kullanıyor. Yaşlı kadınlar gibi görünmemek için desteğe ihtiyaçları var.
 Olduğundan Daha Büyük Gözüksün Diye

Bazı kadınların göğüsleri cidden çok küçük bu durumdan en çok kendileri rahatsız çünkü göğüs kadınlarında öz güvenini tazeleyen bir organ kimse küçük olsun istemez yani o yüzden biraz az olsun dolgun ve büyük göstermek için destekli sütyen kullanarak hem biz erkekleri hem de kendilerini kandırıyorlar.
 Kıyafetler Daha Şık Dursun Diye

Destekli sütyenin üzerine giyinen kıyafetler daha şık ve seksi duruyor. Büyük göğüsleri olan kadınlar da bazen bu yüzden kullanabiliyorlar.
 Yer Çekimine Yenilip Sarkmasın Diye

Bütün gün yoğun koşuşturma sonucunda yer çekimi kuvvetine yenik düşen göğüsler zaman içinde sarkma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor, destekli sütyenler sayesinde sarkma olayı biraz olsun engelleniyor.

Click to Post

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.