Kadınlar nasıl orgazm oluyor kadınların seks hayatı ve boşalması hakkında detaylar

KADIN ve ORGAZM

Evlilik yaşamında kadının orgazmı değil, orgazm olmaması büyük bir sorun oluşturmaktadır. Kadınların pek çoğunda rastladığımız cinsel 
 
 sorunların arasında, mastürbasyon ile orgazmdan cinsel birleşme sırasında orgazma ulaşmayı öğrenmeye geçişte güçlük çekmeleri geliyor.
 
 Kadının orgazmını ve geçen olayları daha iyi anlayabilmek için orgazmı dört aşamada incelemek uygun olur.
 Bunlar sırasıyla; 1- Uyarım, 2-Gerilim, 3- Doyum, 4- Gevşeme.
 Bu olaylar sırasında üç önemli fizyolojik olay görülür: genital organlarda kan toplanması, kaygan sıvı salgılanması ve adale kasılmaları.
 1- Uyarım ;
 Uyarım beyne gider. Beyinden kalkan ve omurilikten çıkan uyan sonucu iç ve dış dudaklar ve bızıra kan gelir. Ve bu kısımların şişip renk değiştirmesine neden olur. Dış dudaklar yanlara doğru çekilerek dölyoluna girişi kolaylaştırır. Bu organlar dokunmaya, cinsel uyanma artık çok duyarlı bir hale gelmiştir. Memelerin uçlan sertleşir ve memeler tümüyle büyürler. Dölyolu duvarlarından kayganlaştincı bir sıvı salgılanır. Solunum hızlanmış, nabız sayısı yükselmiştir. Uyarımın arttığı bir sırada dölyatağı dikilir ve çadır fenomeni dediğimiz dölyolunun üst kısmının genişlemesi görülür. Ayrıca “sex flash” denilen derinin kırmızılaşması göze çarpar.
 2- Gerilim ;
 Cinsel doyumdan başka bir şeyle artık kişinin pek ilgilenmediği, cinsel hazza ulaşmak için uğraşılan bir devredir gerilim. Çeşitli aşk oyunlan ile fiziksel ve duygusal bütünleşmeye yönelinir. Dölyolunun 1/3’lük giriş kısmı gerilim sırasında kamışı kavrayıcı bir şekilde daralır. Orgazmik manşet dediğimiz, adaleler orgazm kasılmasına geçişe hazırdırlar. Bu salgılar aygıtlarla yapılan ölçümler sonucu saptanmıştır.
 
 Bu gerilim safhası doyuma ulaşabilmek için çok önemlidir. Eğer gerilim süresi ve niteliği kadının gereksinmesine uygun değilse, kadın orgazma ulaşamayacaktır. Daha önce değindiğim gibi orgazm öğrenilebilen bir reflekstir. Bu nedenle orgazma ulaşmak için kadının çaba göstermesi, kendini tutup kasmaması gerekir.
 3- Doyum (Orgazm) ;
 Gerilimin sonunda, kadın denetleyemediği ve denetlemek istemediği gerilimin kendini aştığını hisseder. Orgazmın tarifi çok zordur. Genelde şu şekilde algılanır: Kadının leğen boşluğu derinlerinde dölyolunun orgazm manşeti denilen bölümünde birbirini takip eden kasılmalarla kendini belli eder. Sanki bir silkinme nöbeti gibi olur. Orta dereceli bir orgazmda kadın 3–5, kuvvetli bir orgazmda 8–12 kere kasılma hisseder.
 
 Başta karın bölgesi kasları olmak üzere hepsi kasılır. Makat çevresi adalelerinde de şiddetli kasılmalar olur. Bu kasılmalarda beyinden salgılanan oksitosin (oxytocin) ve prolaktin hormonunun etkisi olduğu son yıllarda ortaya konmuştur. Kadında orgazma ulaşmaya, Türkçe’de gelme denir. Bu “gelme” erkekteki boşalmaya uyar. Fakat her kadın ve erkeğin her cinsel birleşmede aynı zamanda orgazma ulaşması mümkün değildir.
 
 Kadının “gelme”si sırasında kadından da bir sıvı (ejakulat) gelir. Bu 0–50 ml arasındadır. Fakat pek çok kadın bunun farkında değildir. Ancak bu sıvı çok miktarlarda salgılandığında dikkati çeker. Kadından gelen sıvı (ejakulatı) idrar yolu deliğinin her iki yanındaki iki ufak skene bezi adı verilen salgı bezinden kaynaklanır. Bu gelme sırasında çıkan sıvıyı tıp tarihinde ilk defa ünlü Türk hekimi İbni Sina (980–1037) “El-Kanun Fit Tıp” adlı önemli yapıtında “inzal” sözcüğü ile açıklamıştır.
 4- Gevşeme ;
 Cinsel dürtü ve istekler doyuma ulaştıktan sonra bir gevşeme, bir rahatlama görülür.
 
 Orgazmla ilgili pek çok yapılmış istatistik pek çok veri var. Ülkemizde Söz gazetesinin yaptığı bir araştırmanın verilerini sunuyorum.
 
 Bu verilerin tümüyle Türkiye’deki yaşamı yansıttığma inanıyorum. Gelen mektuplardan, hasta ve çevresindeki aynı sorunu olan orgazm ola-‘ mayan kadınların yakınmaları değerlendirildi-j ğinde bu cinsel sorunun daha büyük boyutlarda olduğu izlenimi doğuyor. Ankete katılan kadınların profili şöyle: %33’ü 22–25 yaş arası, %32’si 26–30 yaş arası, %14’ü 31–35 yaş arası, geri kalan / grup ise 35 yaşın üstünde. Eğitim durumları da şöyle: %49’u üniversite mezunu, %32’si lise mezunu, %12’si üniversite üstü eğitim görmüş, %7’si ise ortaokul mezunu. Anketimize katılan kadınların tümü çalışıyor, %51’i bekâr, %34’ü evli, %15’i ise dul.
 Orgazm Taklidi Yaptınız’mı ?
 “Orgazm oluyor musunuz?” sorusunu, kadınların %48’i “Evet, çoğunlukla”, %38’i “Evet, bazen” diye yanıtlıyor. Kadınların %3’ü hiç orgazm olmadığım söylerken, %14’ü bu soruyu yanıtsız bırakıyor. “Orgazm taklidi yaptınız mı?” sorusunu “Hayır, yapmadım” diye yanıtlayanlar çoğunlukta. Kadınların %29’u ise orgazm taklidi yapıyor. %67 oranında kadın vaginal ve klitoral orgazmın ayrı doyum yollan olduğunu savunuyor. Kadınların %12’si bu soruyu yanıtlamıyor. Vaginal birleşmeden kadınlann %59’u fiziksel, %32’si psikolojik zevk aldığım açıklıyor, geri kalanlar soruya yanıt vermiyor.
 
 Kadınların %39’u klitorisin uyarılmasıyla, %20’si ise birleşme sırasında doyuma ulaşıyor. %13’ü oral, %8’i anal seksle orgazm oluyor. Kadmlann %54’ü oral, %30’u da anal seks
 
 yaptığını söylüyor. Oral seksi zevk alarak yapan kadm oram %87. kadınlardan %56’sı isteyerek, %19’u da istemeyerek anal seks yaptıklannı belirtiyorlar. Kadınlar cinsel ilişki sırasında eşlerinden nasıl davranışlar bekliyorlar? %34’ü erkeklerle yumuşak, sevecen ve yavaş sevişmek yanlısı, erkeğin sert olmasını isteyen kadın sayısı ise oldukça düşük. 100 kadından sadece 9’u sertliği ederken, kadınlar hızlı sevişmelerden hoşlanmadıklarını da söylüyorlar.
 
 Orgazmla ilgili son yıllarda pek çok istatistik verileri açıklanmıştır. Çoğu aşağı yukarı birbirine benzeyen verilerdir.

Click to Post