Sex fantazileri Kölelik, Disiplin, Teslim Ve Mazoşizm!

Sex fantazileri Kölelik, Disiplin, Teslim Ve Mazoşizm!

BDSM nedir?

BDSM, rızaya bağlı olarak fiziksel baskı ve kuvvetli duyusal uyarımın uygulandığı ve fantezi güç rolü oynamanın yapıldığı cinsel tercih ve kişisel ilişki türüdür.
 
 Her zaman seks içermez

Herkes için cinsel bir anlam ifade etmez, bazen sadece cinsel anlam taşımayan bir zevk verir. Bazıları içinse sonu seksle sonuçlanan bir ısınma parkurudur.
 
 Aynı zamanda bunu yapmaktan zevk alan kişiler çoğu inanışların aksine normal kişilerdir. Bunun altında herhangi bir psikolojik sorun aramak pek doğru değildir. Herkes farklı şeylerden zevk alır ve bu da bir çeşit zevk unsurudur.
 
 Her zaman hayır deme şansına sahipsiniz

Köle rolünü üstlenmeniz her şeyi boyun eğeceğiniz anlamına gelmez. Oyun başlamadan kuralları konuşup neleri yapıp neleri yapmayacağınıza karar vermek sizin elinizde. Aynı samanda oyun sırasında rahatsız hissederseniz de istediğiniz zaman buna bir son verebilirsiniz.
 
 keyifli okumalar. Paylaşırsanız daha cok kişiye ulaşırız :)

Click to Post

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.