Salgın’ın Analizi

Plag, kullanıcıların birbirlerini tanımadan ve ortak çevreye sahip olma zorunluluğu taşımadan birbirlerinin paylaştıklarını paylaşmak ve ya paylaşmamak prensibine sahip uygulamadır. Google Play ve App Store’dan kolayca indirilebilir. Kayıt aşaması günümüzde çoğu sitede olduğu gibi kısa ve kolay bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Paylaşım şeklinden dolayını ismini ‘plague’ denilen kolay bulaşıp yayılabilen veba hastalığından almıştır. Site kullanıcıların paylaşım sırasında birbirlerini virüs gibi etkilemesini sağlamakta ve paylaşımı bu sistem üzerinden sağlamaktadır.

Kayıt yapıldıktan sonra kullanıcıların karsısına üç opsiyon çıkmaktadır. Bunlar kendi paylaşımlarını oluşturmak ya da başka bir kullanıcıdan gelen paylaşımın paylaşılıp paylaşılmayacağını karar vermektir. Mobil kullanımda sistem oldukça basit tutulmuştur. Bir parmak hareketiyle paylaşım izni vermek mümkündür. Kullanıcılar eğer ekranlarına düşen paylaşımları paylaşmak isterlerse ‘YAY’ seçeneği için ekranı yukarı iterler. Bunun sonucunda paylaşım o kişiden de yayılmış olur. Eğer kullanıcılar ekrana gelen paylaşımı yaymak istemezlerse ‘GEÇ’ seçeneği için ekranı aşağı iterler. Kullanıcıların son opsiyonu ise kendi salgınlarını başlatmaktır. Paylaşmak istediklerini kendileri oluştururlar ve yayarlar.

Uygulamanın teknik bir artısı olarak gece modundan söz edilebilir. Çoğu sosyal medya uygulaması gibi gece, karanlık ortamlarda kullanılacağı düşünülerek göz sağlığı korunmaya ve kullanıcıyı uygulamada daha uzun süre tutmaya çalışılmıştır.

Bu kadar teorik bilgiden sonra bir kullanıcı olarak şahsi görüşlerim ; Başka insanlara söylenmek istenen her şey yazı ve ya resim ayırt edilmeden ekrana düştüğünden kullanıcılar uygulamayı çözene kadar paylaşımlarla ne yapacağını anlamayabilirler. Ama ‘geçmek’ ve ‘yaymak’ arasında karar vermek diğer sosyal medya uygulamalarından çok daha kolaydır bunun nedeni takipçi sayısının olmaması ve kullanıcıların takipçilerinin paylaşımlarına karşı ne tepki vereceklerini düşünmek zorunda kalmamalarıdır. İnternet üzerinde daha önce gördükleri ve ya görmedikleri bir çok paylaşımı rahatlık ile paylaşıp ekranlarına gelecek bir sonraki paylaşımı bekleyebilirler. Beklemek derken saniyenin binde biri yeterli bir tanım olabilir. İnsanlara tanıdığı bu özgürlük kullanım zevkini arttıracağından uygulamanın ilgi görmesi oldukça büyük bir olasılıktır.

Uygulama Türkiye de oldukça popüler ve revaçta olmamasına karşın kullanan insanları kendine bağlama özelliğine sahiptir. Bu nedenle gelişimi ve popülerleşmesi beklenmektedir. Ne de olsa hiç bir sosyal medya uygulaması kısa süreler içinde günümüzdeki pozisyonlarını almadılar.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.