15 Temmuz gecesi tankın altında kalmalarına rağmen mücadeleyi bırakmayan Fatma ve Fikri Erol çiftini ziyaret ettik.

Fikri Bey okul müdürü eşi Fatma Hanım ise ev hanımı. 2 erkek çocukları var. 
'Cumhurbaşkanımızı telefon ekranında görünce ne dediğine bile bakmadan 'Bismillah' deyip dışarı çıktık. Biz o gece görevimizi yaptık, sağolsun devletimiz yanımızda...'

Onlar, bizim kahramanlarımız. Ülkemiz ve geleceğimiz adına onlara minnettarız.

Like what you read? Give SGK a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.