Milyonlarca Kişiyi İlgilendiren Uygulama Yarın Başlıyor

Gelir Testinizi Yaptırın Sağlık Hizmetlerinden Yararlanın

Milyonlarca insanın sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan genel sağlık sigortası uygulamasında daha önce Gelir Testine gitmediği için yüksek borçlarla karşılaşanlara yeni bir hak daha verildi. Genel sağlık sigortası borcu olanlar 1 Eylül 2016 (yarın) tarihinden itibaren gelir testine giderek çıkan sonucuna göre genel sağlık sigortası primlerini ödemeleri veya devlet tarafından karşılanması suretiyle sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekler.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alacakları olmak üzere devletin bazı alacaklarını yeniden yapılandıran 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun geçtiğimiz günlerde yasalaşmıştı. Kanun, 2016 Haziran ayı ve daha önceki dönemlere ait SGK alacaklarını ve bunların gecikme cezalarının yanı sıra Genel Sağlık Sigorta (GSS) borçlarını da yapılandırıyordu.

Bu kapsamda, genel sağlık sigortalılardan gelir testi yaptırmamış olanlar 1 Eylül’den itibaren gelir testine başvurabilecekler. Başvuru yapanlar, gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primlerini ödemeleri veya devlet tarafından karşılanması suretiyle sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

Kimler Gelir Testi Yaptıracak?

Herhangi bir işte çalışmayan ve sigortalı olmamakla birlikte kendisine bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayanlar, hiçbir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almayanlar veya bunların bakmakla yükümlüsü olmayanlar, genel sağlık sigortasının kapsamında bulunmayanlar, üniversiteye gidiyorsa 25, liseye gidiyorsa 20 yaşını, okula gitmiyorsa 18 yaşını geçen kişiler çalışmaya başlamamışlarsa gelir testi yaptırmak zorundalar.

Gelir testi sonucuna göre hanede yaşayan kişi başına düşen gelir;

Brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise (549 TL) bu kişinin genel sağlık sigortası primi devlet tarafından karşılanacak,(yeşil kart)

Brüt asgari ücretin üçte biri ila brüt asgari ücret arasında ise ( 549 ila 1.647 TL arası) 65,88 TL prim ödenmesi gerekecek,

Brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında ise (1.647 ila 3.294 TL) 197,64 TL prim ödenmesi gerekecek,

Brüt asgari ücretin iki katından fazla ise (3.294 TL’den fazla) 395,28 TL prim ödenmesi gerekecek.

Nasıl Başvuracaklar?

Çalışmayan, aylık/gelir almayan veya herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayanlar arasından gelir testine hiç başvurmayanlar 2 Ocak 2017 tarihine kadar yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi başvurusunda bulunabilecekler.

GSS Pirim Borçları Nasıl Ödenecek?

Ayrıca Genel Sağlık Sigortalıları, müracaat etmeleri halinde 2016 Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zamları silinerek borç aslını vade farkı uygulamaksızın peşin veya on iki eşit taksitle ödeyebilecek. Peşin ödeme veya taksitli ödemede ilk taksit en geç 28 Şubat 2017’de ödenecek.

Genel sağlık sigortalılarının Kanun kapsamına giren prim borcu asıllarının, gerek peşin olarak gerekse 12 ayda eşit aylık taksitler halinde eksiksiz olarak ödenmesi durumunda, 5510 sayılı Kanun uyarınca hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsilinden vazgeçilecek ve ayrıca enflasyon oranında bir fark da ödenmeyecek. Genel sağlık sigortası prim borcu bulunan vatandaşlarımız, bu borçlarının yapılandırılabilmesi için en geç 31/01/2017 tarihi mesai bitimine kadar ikametgahlarının bağlı bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurabilecekler.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.