✔SGK'dan daha kaliteli, hızlı hizmet.

✔Vakıf Üniversitelerinin semt polikliniklerinde üretilen hizmetlerin SGK’ya fatura edilmesindeki sıkıntı giderildi.

✔Sadece büyük ölçekli hastanelerde maliyeti yüksek olan kemoterapi uygulamaları, artık küçük ölçekli hastanelerde kendi bünyelerinde kurmadan sistem satın alım yoluyla hastalarına daha kaliteli hizmet sunabilecek.

✔Maliyeti yüksek olan kemoterapi uygulamaları büyük ölçekli hastanelerde iken şimdi birçok hastanenin bu hizmeti kendi bünyelerinde kurmadan satın alarak hastalarına kaliteli hizmet sunabilecek.

✔Özel tıp merkezleri ve özel sağlık tesislerine müracat eden acil hastalara yapılan işlemler paket ücreti üzerinden değil işlem bazında ödenecek.

✔Elektronik imza uygulamasıyla sahte rapor ve reçeteler geçmişte kalıyor.

✔Ülkemizde bulunmayan 7 ilaç daha ödeme listesinde.

✔Crohn hastalığında kullanılmak üzere sertolizumab (Cimzia) etken maddeli ilaç, ödeme listesine alınmıştır.

✔Geriatri uzmanlarının uyguladığı, özellikle yaşlı hastalarda görülen hastaların tedavisinde kullanılan birçok ilaç ve tıbbi bakım ürünü kullanımına yönelik rapor ve reçete düzenlemelerinin yolu açılmıştır.

✔Hepatit B rapor ve reçete uygulamalarında yaşanan sıkıntılar giderildi.

✔Kronik hepatit C yetişkin hastalarında interferon tedavisi SGK ödüyor.

✔Böbrek nakli olan hastalarda Kronik Hepatit C hastalığının da görülmesi durumunda Biyopsi yapılmadan doğrudan tedavi uygulanabilecek.

✔KBB uzman hekimlerince yapılamayan alerji testleri artık yapılabiliyor.

✔Sağlık Bakanlığı hastanelerinde yapılan Dakriosistorinostomi (DSR) ameliyatlarının ve görüş alanına engel yaratan psödopitoz tedavileri diğer hastanlerde de yapılabilecek.

✔Tanımlı olaylar sonucu malul olan kişilerde 3713 sayılı kanunda sayılan gazilerimizle aynı haklara sahip oldu.

✔Ayakta tedavide sağlık raporu ile verilebilecek ilaç listesi düzenlendi.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.