Het SociaalDomeinLab: een idee

Dialoog, Training en Coaching om overeind te blijven in een complexe wereld van zorg en sociale zekerheid

Niels Schuddeboom
4 min readAug 7, 2016
Help jij mee het lab vorm te geven? Tekening: Juultje Holla Community Solutions

Een lijstje zoals Anne-Miek Vroom presenteerde tijdens een van haar geweldige lezingen heb ik niet, maar zeker is wel dat het aantal uren dat ik per jaar aan zorg- en sociale zekerheidsgeregel besteed in de honderden loopt. Contacten met consulenten, arbeidsdeskundigen, SVB-medewerkers, artsen, therapeuten en andere professionals zijn dagelijkse kost geworden. Soms ontneemt deze tweede baan mij de ruimte om te leven en te werken. Steeds vaker kom ik mensen tegen die dat gevoel herkennen. Om zonder namen te noemen een van hen te citeren:

Het maakt mij niet uit wat voor indicatie mijn kind krijgt. Ik vraag gewoon goede zorg en ondersteuning. Regel het, en zorg alsjeblieft dat ik van de achterkant zo min mogelijk merk.

Telkens wanneer ik mij van deze worsteling bewust ben vraag ik mij twee dingen af:

  1. Wat maakt nu dat mensen overeind blijven?
  2. Zou het ook anders kunnen, zodat het minder tijd en energie kost?

Om met het eerste punt te beginnen: in mijn ervaring lukt het mij door een combinatie van dingen om overeind te blijven. Ik heb toegang tot een netwerk van mensen met kennis en invloed. Mensen die invloed hebben op waar ik tegenaan loop. Dat ik dat netwerk heb is niet alleen een kwestie van soms een beetje geluk hebben, maar vooral van hard werken om het op te bouwen. Daarnaast heb ik de vaardigheden ontwikkelt om het gesprek aan te gaan, mijn vragen te stellen, antwoorden te zoeken, te onderhandelen en niet te vergeten soms ook even mee te bewegen met het systeem waarin ik zo nu en dan verstrikt raak. Even flexibel zijn, met een glimlach. Is dat herkenbaar? Ik ben benieuwd waardoor jij blijft staan?

Dan de tweede vraag die ik mijzelf stel. Kan het ook anders? Kunnen we voorkomen dat een situatie zo ingewikkeld en stressvol wordt dat deze onoplosbaar is geworden? Kan een omgeving ontstaan waarin het mogelijk wordt om van elkaar te leren, zodat niet steeds opnieuw tegen dezelfde dingen wordt aangelopen?

Als ik terugkijk op mijn ervaringen met vastgelopen situaties — bijvoorbeeld het moment waarop ik zoveel stress had van slechte zorg dat ik geen andere uitweg zag dan te verhuizen — dan denk ik dat dat vooral lukt omdat ik zonder indirecte communicatiemiddelen als e-mail en telefoon, betrokkenen recht in de ogen kon kijken en het gesprek aan kon gaan over wat nodig was.

Al een tijdje werk ik samen met De Participatieformule, die al jaren ervaring hebben met vernieuwende projecten in het sociaal domein. De basis: werken met de mensen om wie het gaat. Hen legde ik voor:

Wat nu als er een plek zou zijn waar je de problemen waar je tegenaan loopt in het systeem, met betrokkenen op zou kunnen lossen door te ontmoeten in plaats van te bellen of te mailen? En wat als je op diezelfde plek, zowel online als fysiek ook anderen kunt ontmoeten om support te krijgen en zelfs training en coaching kunt krijgen?

Zou dat waarde hebben? Dat willen we samen onderzoeken in een bijeenkomst die plaatsvindt op 5 oktober 2016, van 14.00–17.00 uur in Utrecht in Buurthuis De Bram (Overvecht).

Vragen waar we bij stil zouden kunnen staan zijn bijvoorbeeld:

  • Voor wat voor soort vraagstukken is het lab het meest geschikt?
  • Wat zou je moeten kunnen doen in het lab en wie zou je er willen ontmoeten?
  • Wat is er allemaal nodig om het lab duurzaam te laten functioneren?

We streven voor de bijeenkomst naar maximaal 16 mensen die vanuit verschillende invalshoeken mee kunnen denken. Omdat zij zelf gebruikmaken van ondersteuning en voorzieningen, of bijvoorbeeld omdat zij als professional betrokken zijn. Ook zoeken we mensen die niet bekend zijn met de sector, maar die wel beschikken over een frisse blik en zich betrokken voelen bij het vraagstuk. We selecteren dus ook op diversiteit. Bij heel veel belangstelling bestaat de kans dat we extra bijeenkomsten organiseren, dat zullen we zien.

Er zijn veel initiatieven gaande waardoor we denken dat het nu de tijd is om te onderzoeken of het lab bestaansrecht heeft. Zo zijn er de praktijkteams van VWS die op een vernieuwende manier naar oplossingen voor problemen willen kijken. Ook is er het OPZIO-platform dat online veel in beweging wil brengen om zaken op te lossen. En er is Part-up dat op een nieuwe manier mensen bij elkaar wil brengen om allerlei ideeën te realiseren, ook buiten het sociaal domein. Kortom, we gaan geen wielen uitvinden, maar meebouwen, verbinden en versterken in een tijd van grote veranderingen. Daar beginnen we mee op 5 oktober. In de tussentijd zijn we nu al benieuwd naar je eerste gedachten bij het idee van het SociaalDomeinLab. Laat ze horen in de reacties!

Tot slot: vergeet niet om dit aanmeldingsformulier in te vullen als je belangstelling hebt om erbij te zijn op 5 oktober…Mede namens De Participatieformule: Graag tot dan!

Niels Schuddeboom
@shakingtree

--

--