$17.99
Soczewki kontaktowe Rinnegan Sharingan Hagoromo, Madary i Kakuzu

Co to jest Rinnegan Sharingan Soczewki kontaktowe

Rinnegan jest uważany za jedno z najbardziej wywyższonych oczu wśród “Trzech Wielkich Dōjutsu”, pozostałe to Sharingan i Byakugan. Mówi się, że w czasie problemów, osoba posiadająca Rinnegana jest wysyłana poniżej raju, aby stać się albo “Bogiem Produkcji”, który uspokoi świat, albo “Bogiem Zniszczenia”, który z pewnością zredukuje wszystko do nicości. Rinnegan charakteryzuje się koncentrycznymi kręgami pokrywającymi gałkę oczną. Mówi się, że w czasach problemów, ten kto posiada Rinnegana jest wysyłany poniżej rajów, aby stać się albo “Bogiem Produkcji”, który uspokoi świat, albo “Bogiem Zniszczenia”, który z pewnością zredukuje wszystko do nicości. Rinnegan charakteryzuje się koncentrycznymi kręgami pokrywającymi gałkę oczną.

https://sharingan.us/produkt/hagoromo-madara-and-kakuzu-rinnegan-sharingan-contacts?feed_id=6605&_unique_id=638fa64f21819 https://sharingan.us/produkt/hagoromo-madara-and-kakuzu-rinnegan-sharingan-contacts?feed_id=6605&_unique_id=638fa64f21819

--

--

$17.99
As lentes de contato amarelas Rinnegan Sharingan de Momoshiki e Urashiki

O que é lentes de contato Rinnegan Sharingan

O Rinnegan é considerado como um dos olhos mais exaltados entre os “Três Grandes Dōjutsu”, sendo os outros o Sharingan e o Byakugan. Afirma-se que em tempos de problema, aquele que possui o Rinnegan é enviado abaixo dos paraísos para acabar sendo ou um “Deus da Produção” que acalmará o mundo ou um “Deus da Devastação” que certamente reduzirá tudo a nada. O Rinnegan é caracterizado por círculos concêntricos que cobrem o globo ocular.

https://sharingan.us/produto/momoshiki-and-urashiki-yellow-rinnegan-sharingan-contacts?feed_id=6595&_unique_id=638f8a2eb540f https://sharingan.us/produto/momoshiki-and-urashiki-yellow-rinnegan-sharingan-contacts?feed_id=6595&_unique_id=638f8a2eb540f

--

--

$17.99
Le lenti a contatto gialle Rinnegan Sharingan di Momoshiki e Urashiki

Cosa sono le lenti a contatto Rinnegan Sharingan

Il Rinnegan è considerato come uno degli occhi più esaltati tra i “Tre Grandi Dōjutsu”, gli altri sono lo Sharingan e il Byakugan. Si afferma che in tempi di problemi, colui che possiede il Rinnegan viene inviato al di sotto dei paradisi per finire per essere o un “Dio della Produzione” che placherà il mondo o un “Dio della Devastazione” che certamente ridurrà tutto al nulla. Il Rinnegan è caratterizzato da cerchi concentrici che coprono il bulbo oculare.

https://sharingan.us/prodotto/momoshiki-and-urashiki-yellow-rinnegan-sharingan-contacts?feed_id=6585&_unique_id=638f6e0e8e1c5 https://sharingan.us/prodotto/momoshiki-and-urashiki-yellow-rinnegan-sharingan-contacts?feed_id=6585&_unique_id=638f6e0e8e1c5

--

--