Shariq Ali

Husband of 1, Father of 2, Runner, Hiker, Thinker...

Shariq Ali