Hosts gezocht voor Rijksmuseum Escape Game

Sherlocked

Op deze iconische plek maken we een meeslepende ervaring voor kinderen èn volwassenen in de zomer- en kerstvakanties van 2019.

We zijn op zoek naar enthousiaste hosts om die tot leven te brengen!

Onderzoeksbibliotheek in het Rijksmuseum

Over Sherlocked

Wij maken avonturen. We begonnen 5 jaar geleden met een van de eerste escape rooms in Nederland en zijn sindsdien constant bezig geweest met het ontwikkelen van nieuwe, grensverleggende projecten. Ons doel: het her-betoveren van de wereld met behulp van levensechte avonturen.

Nieuw project zomer 2019

Momenteel zijn we druk bezig met een spannend historisch avontuur in samenwerking met Rijksmuseum dat 13 juli live gaat. Geen typische escape room, maar een immersieve ontdekkingstocht door het iconische gebouw. Hiervoor zoeken we enthousiaste teamleden met een affiniteit voor spel en improvisatie.

In principe is dit een tijdelijk project, maar bij wederzijdse interesse is er de mogelijkheid om door te stromen naar onze twee permanente ervaringen in de Beurs van Berlage:

 • The Vault: een award winning inbraak-ervaring waarin spelers zich in een filmachtige heist wanen.
 • The Architect: een klassieke escape room in het oude kantoor van Berlage
Detail uit The Vault in de Amsterdamse Beurs van Berlage

Jij:

 • Kunt verhalen vertellen
  Je hebt een liefde voor het vertellen van verhalen en weet mensen mee te nemen in een avontuur. Je kan een rol aannemen en hier flexibel mee improviseren in een interactieve situatie. Hierbij geldt dat je zal moeten omgaan met verschillende soorten groepen: jong, oud, Nederlands en internationaal. Een uitstekende beheersing van Engels is een vereiste.
 • Bent zelfredzaam en hebt een beetje technisch inzicht
  Mocht er een onderdeel van het spel niet werken, dan is het belangrijk dat je zelf een oplossing kunt bedenken, soms nog tijdens het spel of op tijd voordat het volgende spel begint.
 • Bent betrouwbaar
  Je krijgt als host verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de ervaring. Voor veel mensen ben je het gezicht van Sherlocked én de opdrachtgever.
 • Hebt veel energie en bent oplossingsgericht
  We zoeken mensen die problemen over het algemeen zien als uitdagingen om op te lossen

Wij:

 • Hechten waarde aan je inbreng
  We zijn een jong bedrijf met veel lopende projecten en grote ambities. We zijn volop aan het ontwikkelen en hechten waarde aan ieders inbreng.
 • (H)erkennen talent
  Aan het eind van de looptijd zal er ruimte zijn om bij wederzijds goedvinden door te groeien naar ons vaste team in de Beurs van Berlage.

Praktische info

Het project duurt van:

 • 10 juli t/m 30 augustus 2019
 • en van 21 december 2019 en 5 januari 2020

De vacature is beschikbaar op projectbasis voor ZZP’ers. Er is geen sprake van een dienstverband.

Een werkshift is 9 uur per dag, van 08:30–17:30

 • Uurtarief: €14,50 ex btw (€130,50 per dag)
 • Je solliciteert voor minimaal 2 (maximaal 5) shifts in de week
 • Je bent in de zomer beschikbaar tussen 10 juli en 30 augustus met max. 1 week absentie (bv voor vakantie) en gedurende de kerstperiode.

Herken jij je in bovenstaand profiel en ben je beschikbaar voor de duur van het project?

Reageer dan via onderstaande link. De beste kandidaten zullen uitgenodigd worden voor een auditie in Amsterdam.

Vul hier je sollicitatie in

Over Sherlocked

Gestart in augustus 2014 in de Beurs van Berlage met The Architect. Met behulp van een optreden bij De Wereld Draait Door (bekijk hier) en sterke waardering op oa Tripadvisor zijn we in 2015 uitgebreid met inbraak game The Vault. In 2016 lanceerden wij onze outdoor experience The Port Game en onze eerste mobile game, die als proloog dient voor The Vault. Daarnaast hebben we prijswinnende avonturen ontwikkeld ism ABN Amro en Google.

Onze eerste creatie: The Architect, over Berlage en het mysterie van het genootschap van The Crossed Keys
In de zomer van 2015 hebben we voor SAIL een oud VOC schip omgetoverd tot een mystery experience, wat uiteindelijk leidde tot een samenwerking, The Port Game, met de Haven van Amsterdam
The Port Game is ontworpen als een terugkeer naar ‘lekker buiten spelen’ voor grotere groepen (maximaal 42 spelers tegelijk!). In teams van 6 gaat men op een groot veld in de haven verschillende uitdagingen aan
Onze 3D game voor iPhone en Android
Detail van Google Backstage

Videos:

Sherlocked bij DWDD:

Google Backstage:

Trailer van The Vault:

Aankondiging van onze iPhone game:

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade