Evgeny Shevelev

Evgeny Shevelev

Tactical crusader. Ex-head of analytics department @fcterek. Head of analytics department in FC Juventus in future :)