Kosuke Shiraishi

Kosuke Shiraishi

UX Designer at Kaizen Platform Inc.