Українська вища освіта — мертва. Тримайтесь від неї подалі.
Dmytro Semenov
549105

Я відразу навчався не заради знань, а заради умінь та навичок, оскільки навчаючись на історика запам’ятовувати якісь факти просто нереально. Навички критичного мислення дуже знадобилися, як і уміння компілювати інформацію, і пошук головної думки.
Чи міг би я витратити ці 5 років більш продуктивно? Навряд чи. Оскільки у 18 я точно не знав ні свого покликання, та не мав якихось вподобань у плані професії. хоча скоріш за все мені пощастило з факультетом і університетом загалом. Оскільки коли отртимував другий диплом там дозволялося навіть у серйозних статтях посилатися на… Вікіпедію

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.