עונת האלרגיות

כמה פעמים בשנה שיש לי גלים של אלרגיה. למה אני אלרגית? ובכן, כמעט לכל דבר על פני כדור הארץ. אלרגית לדשא, לתרופות מסויימות, לפול, לגומי ולמתכת (כך שחצי מהדברים בעולם אני לא יכולה ללבוש), אלרגית לאגוזים ושקדים (בצורה מוגזמת.. מספיק לי להריח כדי להתכסות בפריחה מלבלבת בכל הגוף). אבל עכשיו חושדים שאני אלרגית לחתולים וזה אסון בשבילי. זו הרי אהבת חיי. ממש ממש מקווה שהכיוון הזה יישלל.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated shoshi.nagar’s story.