देख्छु म सपना

-सृष्टि रिजाल

देख्छु म सपना ; देशप्रति समर्पण गरोस सबैले

राख्छु म चाहना ; विकासका टुसा उमारुन् सबैले

म गर्छु कामना ; जहाँ मनिसमा होस् भावना अत्मियताको

म राख्छु चाहना ; जहाँ सबै राख्छन् सोचाई दक्छयताको

नमरून गरिबीले भोकभोकै कोहि हरेक दिनरात

नलियियोस ज्यान कसैले; ती साना कलिला हात

नबगोस रगतका खोला जातीय हत्या हिंसाले

नरोउन् कोहि आमा ; खाडीमा आफ्ना नानी गुमाएकाले

नबेचिउन कोहि चेली ; आफ्नै दाजुभाइले

नछुटटिउन कोहि कतै ; जातकै विभेदताले

नजाओस ज्यान कसैको; नसकेकाले जान अस्पताल

नबढोस धनी-गरिबको अन्तर; जस्तै आकाश र पाताल

बनौं हामी ती हरेक दृस्टिविहिनका नयन

गरौँ सबैले एक जुट भइ एकताको सयन

हामी एक हौँ; एक साझा सुन्दर फुलबारी

पुराऔं देशलाई शिखरको चुचुरोमा;

आफ्नो व्यक्तिगत चाहनालाई त्यागी

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.