Кључни квалитети које треба да посједује будући владар Префектуре

Кабадахи Кан влада већ 10 година нашом Префектуром. За то вријеме се још није појавио ратник довољно добар да га порази на изборима и растјера његове плаћенике који пљачкају села, краду приносе пиринча и отимају стоку од сељака.

Ако неко може да порази Кабадахи Кана онда је то Когои Нинџа.

  1. Има мање од 10% тјелесне масноће и изузетно је утрениран. У борби један на један би поломио Кабадахи Кана.
  2. Има апсолутни слух и доказао је под многим шатрама да пјева боље од Кабадахи Кана.
Когои Нинџа

А Когои ће на све то: “Хвала ти Штонокае на похвалама. На жалост, за разлику од Кабадахи Кана, ја мислим зло док пјевам!”

Like what you read? Give Штонокае Самурај a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.