Yeni Sürüm Yayınlandı : v1.5

Bu sürümde 3 öneriyi yerine getirdik.

  1. Aktivasyon sorunu yaşayanlar için tekrar aktivasyon kodu gönderme
  2. En iyiler listesinde en çok puana erişenin sabitlenmesi
  3. Mobil hataların giderilmesi

Önerileriniz için https://siberkuvvet.com/oneri adresini kullanarak bize önerilerinizi iletmeyi unutmayın.

Like what you read? Give Siber Kuvvet Blog ve Duyuru a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.