Atilla Aydın
Atilla Aydın

Atilla Aydın

araştırma, analiz ve paylaşma gönüllüsü bir (siber)vatandaş……….… [a (cyber)citizen in research, analysis and sharing……..…]